Webshopregler i Danmark | Meeshop.dk
Home / Blog / Webshopregler i Danmark

Webshopregler i Danmark

Lasse Holm-Rasmussen

Lasse Holm-Rasmussen

23/04-2020

Følgende guide har til formel at give dig et overblik over de vigtigste juridiske forhold, du skal være opmærksom på, når du driver webshop i Danmark.
Disclaimer

Guiden herunder kan ikke sidestilles med juridisk hjælp, og hos Meeshop anbefaler vi altid, at du konsulterer med en erhvervsjurist, før du lancerer din webshop. Hvad indeholder guiden?

Guiden omhandler i udgangspunktet kun webshops, hvor der handles med fysiske produkter, hvor der foretages engangskøb, og hvor der sælges direkte til private kunder fremfor til virksomheder. Flere er de nævnte forhold i guiden vil alligevel gøre sig gældende, hvis der sælges serviceydelser af løbende karakter (fx abonnementer) eller business-to-business, men tjek for god ordens skyld selv op på de specifikke forhold, så du er helt sikker på det juridiske, før du går live.


Guiden indeholder følgende emner:

1) Regler før salg

2) Regler under salg

3) Regler efter salg

4) Fakturering

5) Handelsbetingelser og aftalevilkår

6) Links til brugbare sider


Før salget

Jævnfør Forbrugerombudsmandens anvisninger skal følgende oplyses før salget:


Virksomhedsoplysninger

CVR, virksomhedsnavn, adresse, e-mail (pligt), og telefonnummer (hvis det haves). Oplysningerne skal være nemme at finde, fx i bunden af din forside.


Pris

Den første pris, som en kunde ser på din webshop, skal være den fulde pris inkl. moms, gebyrer og andre udgifter. Hvis ikke det er muligt at specificere den fulde pris, skal kunden have oplyst minimumsprisen. Det gælder, hvis produktet bliver dyrere i takt med, at der vælges fx materiale, farve og størrelse. Prisen skal som minimum være oplyst lige over bestillingsknappen, og der må ikke stå nogen tekst mellem prisen og bestillingsknappen.


Oplysninger om varen

Det skal oplyses, hvad varens type, materiale, størrelse og funktionalitet er, og oplysningen skal gives på den side, hvor man kan enten købe eller bestille varen.


Betaling og levering

Kunden skal informeres om, hvordan betaling og levering foregår. Oplysningerne skal som minimum stå i starten af bestillingsforløbet, men de vil ofte også stå i virksomhedens handelsbetingelser (se længere nede i guiden). Betaling og levering kan fx omfatte betaling med Dankort, Mobilepay og girokort samt standardlevering med PostNord eller hastelevering med UPS. Det skal også oplyses, hvis man kan forvente længere leveringstid, fordi varen ikke er på lager.


Fortrydelsesret

Det skal oplyses, hvad webshoppens politik ift. fortrydelsesret er, herunder hvordan fortrydelsesretten bruges og hvem, der betaler, når varer sendes retur. Bemærk, at fortrydelsesret ikke skal forveksles med reklamationsret. Retsinfo.dk har udarbejdet en fortrydelsesformular, som virksomheder frit kan benytte. 


Rettigheder, klager, service og garanti

Inden købet skal kunden have oplyst, at vedkommende i tilfælde af fejl og mangler er dækket af købeloven. Derudover skal det oplyses, om, samt hvordan, man kan klage, fx til Center for Klageløsning. Begge dele bliver ofte beskrevet i handelsbetingelserne.


Særlige oplysninger

Det skal gøres helt klart for kunden, når vedkommende er ved at godkende en bestilling, fx med en knap, hvorpå der står ”køb nu”, ”bestil nu” eller lignende. 


Handelsvilkår/aftalevilkår

Kunden skal have mulighed for at læse webshoppens handelsvilkår, der oftest ligger som et link i bunden af forsiden. Se længere nede i guiden, hvad handelsvilkårene typisk indeholder.
Under salget

Jævnfør Forbrugerombudsmandens anvisninger skal følgende oplyses under salget:


Generelt

Ved selve salget skal det oplyses, hvilken vare der er bestilt, og hvad den samlede pris er – herunder prisen på fragt, såfremt varen skal fremsendes til kunden.


Umiddelbart efter salg

Så snart kunden har bestilt en vare, skal der sendes en ordrebekræftelse eller en kvittering for bestilling, der indeholder de oplysninger, som virksomheden har oplyst kunden før bestillingen. Oplysningerne skal sendes på det, der kaldes et varigt medie, dvs. et sted, hvor beskeden ikke forsvinder med det samme. En e-mail vil derfor være tilstrækkelig – men det vil et telefonopkald ikke.


Oplysninger om fortrydelse

Virksomheden skal oplyse kunden om fortrydelsesret, fx ved at sende den førnævnte fortrydelsesformular på et varigt medie til kunden, evt. sammen med ordrebekræftelsen. Oplyses kunden ikke om fortrydelsesretten på 14 dage, aktiveres fortrydelsesretten først, når kunden oplyses om sin ret. Fortrydelsesretten kan dog højst løbe 12 måneder og 14 dage efter, varen er leveret. 

Bemærk, at kunden må prøve varen derhjemme i samme omfang, som man har mulighed for at prøve varen i en fysisk butik. 


Efter salget

Jævnfør Forbrugerombudsmandens anvisninger gælder der følgende efter salget:


Ansvar 

Virksomheden bærer risiko for varen, hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget før levering. En vare er først leveret, når kunden har den i sin besiddelse. Det betyder altså, at varen ikke anses for leveret, hvis din virksomhed ’bare’ har leveret den på posthuset eller i en pakkeautomat. 


Fakturering

Umiddelbart giver fakturering sig selv, men PwC har udarbejdet en ret god oversigt over, hvad en faktura skal indeholde, og du kan med fordel bruge den som en tjekliste. En elektronisk faktura skal i bund og grund indeholde det samme som en fysisk faktura:

1) Oplysninger om sælger

2) Oplysninger om køber

3) Udstedelsesdato

4) Varemængde/-type

5) Fortløbende nummerering (dvs. faktura nr. 1, 2, 3...)

6) Momsbeløb 

7) Fakturabeløb


Tip: det er en god idé at gemme alle fakturaer. Det gør det fx lettere, hvis varer skal refunderes eller ordrer skal ændres.


Handelsbetingelser og aftalevilkår

Kært barn har mange navne, og handelsbetingelser og aftalevilkår er i og for sig det samme. Ifølge LegalDesk indeholder handelsbetingelserne de genereller betingelser og vilkår, der gælder, når en virksomhed sælger produkter og tjenesteydelser. Det gælder, at virksomhedens handelsbetingelser skal ligge frit tilgængelige på webshoppen, fx i bunden af forsiden. Det er en fordel, hvis de er skrevet i ’ikke-jura-sprog’, dvs. almindeligt sprog, idet indholdet skal være let forståeligt for normale mennesker. 
Der er ingen lovkrav til, præcis hvordan de specifikke handelsbetingelser laves, men der kan være krav alt afhængigt af produkt, branche, m.m., og det er bl.a. derfor, vi altid anbefaler at få en erhvervsjurist til at se din webshop efter i sømmene, før du lancerer. 


Generelt gælder det dog, at handelsbetingelserne bør indeholde følgende:


Virksomhedsoplysninger

Fx navn, adresse, CVR.


Priser og betaling

Uddybning af, hvordan priserne er opgjort, herunder valuta, moms, gebyrer, timetakst, etc., samt hvordan betalingen foregår, fx betalingsformer som Dankort, Mobilepay og girokort.


Levering

Hvordan varen leveres (fx standard-shipping med PostNord), hvornår varen kan forventes leveret (fx 1-3 hverdage hvis bestilt før kl. 15).


Ansvar

Hvilket ansvar bærer virksomheden i forbindelse med salget? Ansvaret vil i høj grad afhænge af, hvad webshoppen sælger.


Returnering af varer

Hvordan må kunden håndtere varen, før den sendes retur? Hvordan skal varen sendes retur? Hvem betaler for returforsendelsen?


Databehandling

Hvordan håndterer og beskytter virksomheden dine oplysninger? 


Klagemuligheder

Såfremt din webshop sælger til private forbrugere, er du forpligtet til at oplyse dine kunder om klagemulighederne. 


Kontakt

Hvordan kan kunden komme i kontakt med dig eller én fra virksomheden, hvis der er spørgsmål til produktet, klager, eller lignende?


Ændringer

Hvornår og hvordan må virksomheden ændre handelsbetingelserne? Det er her en god idé at skrive, at virksomheden forbeholder sig retten til at ændre betingelserne ensidigt, dvs. uden at kunderne skal være enige.


Lov og værneting

Hvilket lands love er gældende for handlen? Er det fx en dansk virksomhed, da gælder danske love.  


Links til brugbare sider

Udover de links til Forbrugerombudsmanden, Forbrug.dk, PwC og LegalDesk, der allerede er i guiden, kan de følgende sider være behjælpelige:


1) Nyeforretningsmodeller.dk, der indeholder hjælp til eksport, markedsføring, basale regler for e-handel og meget mere.

2) Detailfolk.dk, der indeholder ’De 10 e-handelsbud’. 

3)  Dmogt.dk, der indeholder information om kundeautentificering ved køb. Hvis du er kunde hos Meeshop, kan du se bort fra dette link – vores system understøtter det allerede :)


Guiden herover stiller dig godt, hvis dit kendskab til lovgivning for e-handel er begrænset. Hvis du ønsker at gå i dybden med de forskellige områder, er næste step fx først at downloade Virksomhedsguide til regler for e-handel, der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab, og derefter Forbrugerombudsmandens Net-tjek.


Hvis du har spørgsmål, tips eller finder fejl i det ovenstående materiale, hører vi selvfølgelig enormt gerne fra dig på [email protected]. Ellers håber jeg, at du finder guiden hjælpsom.