Oversigt: Eksport til EU-lande | Meeshop.dk

Oversigt: Eksport til EU-lande


Uanset om du har erfaring med salg til andre lande, eller om du skal sælge til udlandet for første gang, så er det et stort spring for dig og din virksomhed, når du krydser de danske grænser.


Disclaimer

Oversigten herunder kan ikke sidestilles med juridisk hjælp, og hos Meeshop anbefaler vi altid, at du konsulterer med en erhvervsjurist, før du lancerer din webshop. Hvad indeholder oversigten?

Oversigten indeholder den mest nødvendige information vedrørende en række af de ting, du skal være opmærksom på, når du begynder at sælge til andre EU-lande. Mange regler vedrørende salg i både fysisk butik og via webshop er standardiserede indenfor EU, dvs. reglerne er de samme. Det gælder selvfølgelig ikke i alle henseender, idet reglerne kan variere alt afhængigt af det EU-land, du vil sælge til, og der kan af den grund ikke gås i dybden med hvert punkt. Derfor bør du altid tjekke de specifikke regler med en lokal erhvervsjurist, hvis der er noget, du er i tvivl om.


Oversigten indeholder:

1) Generelle forhold

2) Skat

3) Moms

3) Fakturering

4) Fortrydelsesret og returnering

5) Told og afgifter

6) Brugbare links


Generelle forhold

Hjemmeside

I udgangspunktet er der ikke sprogkrav til hjemmesider, men hvis man retter markedsføring til specifikke lande, kan der i landet være krav om, at hjemmesiden skal have et specifikt sprog. Det betyder, at du skal være opmærksom på, om det givne EU-land fx ser Facebook-annoncer eller Google-annoncer som specifik markedsføring, og om der skelnes mellem generelle reklamer, hvor algoritmerne selv finder mulige kunder, eller om du decideret retter dine annoncer mod et segment i landet.

Kilde: Bird & Bird 


Produkter

På samme måde som med hjemmesiden kan der foreligge krav om, at oplysninger om produktet, brugsanvisninger og lignende skal være oplyst i det specifikke EU-lands sprog, hvis der er rettet markedsføring direkte mod forbrugere i landet. Hvis din virksomhed fx sælger tøj, betyder det, at de mærker, der sidder på indersiden af tøjet, som beskriver hvordan det skal vaskes, om det må komme i tørretumbler, og hvad det er lavet af, skal stå i EU-landets sprog. 

Kilde: Bird & Bird 


Klagemuligheder

Det er lovpligtigt for alle virksomheder at linke til den onlineplatform, som EU-Kommissionen har etableret. Det gør det muligt for forbrugere i alle EU-lande at indgive klage over en virksomhed fra et andet EU-land. 

Kilde: Bird & Bird 


Skat

Betaling af skat sker på baggrund af din virksomheds samlede indkomst fra henholdsvis Danmark og de andre lande, som din virksomhed sælger til (herunder både indenfor og udenfor EU). Din virksomhed er først skattepligtig i et andet land, når der er etableret et fast driftssted eller selvstændigt selskab i det pågældende land. I udgangspunktet tæller en webshop ikke som et fast driftssted, og det gør et varelager placeret i et andet land i udgangspunktet heller ikke - men det kan altså variere fra land til land. Hvis du ejer en dansk virksomhed med et dansk varelager, men du ønsker at udvide salget til et andet EU-land via din webshop, er du derfor i de fleste tilfælde ikke skattepligtig i det pågældende EU-land. 

Kilde: CXO Magasinet


Moms

Reglerne for moms vil være forskellige afhængigt af, om du sælger til erhvervskunder eller privatkunder. Ved salg til erhvervskunder udenfor Danmark skal der ikke tilllæges moms. Sælger du i stedet til privatpersoner i andre EU-lande, skal der tillægges dansk moms, medmindre du er momsregistreret i det pågældende land. EU-landene har hver især en grænse for, hvor meget du må sælge til det pågældende land, før der er momsregistreringspligt. Der er derfor ikke momsregistreringspligt i andre EU-lande, før dit årlige salg til det specifikke land overskrider landets salgsgrænse, og i praksis varierer grænserne for salgets størrelse fra land til land. Sælger du for mindre end 250.000 kr. om året, overskrider du dog sjældent grænsen.

Det er værd at bemærke, at der ikke er regler imod at lade sig momsregistrere i andre EU-lande før grænsen er nået. Det kan være en fordel at lade sig momsregistrere i det land, du sælger til, hvis landet har en lavere momssats end i Danmark, fordi du derfor vil kunne nøjes med at betale den lavere momssats. Det betyder, at du enten vil kunne sænke dine priser og alt andet lige opnå den samme fortjeneste (du må nemlig gerne have forskellige priser på fx din danske og din tyske webshop, såfremt der er en årsag til det - såsom forskellige momssatser), eller du kan fastholde dine priser og opnå en større fortjeneste.

Kilde: CXO Magasinet


Fakturering

Reglerne for fakturering vil afhænge af, hvor din virksomhed er momsregistreret. Hvis din virksomhed er momsregistreret i Danmark, gælder de danske fakturaregler således. Fakturareglerne er dog tæt på standardiserede i EU, og i praksis vil det betyde, at reglerne for fakturering ofte er de samme. Det betyder, at dine fakturaer fortsat skal indeholde: Oplysninger om sælger, oplysninger om køber, udstedelsesdato, varemængde/-type, fortløbende nummerering, momsbeløb og fakturabeløb.

Kilde: CXO Magasinet


Fortrydelsesret og returnering

Ligesom i Danmark har EU-forbrugere 14 dages fortrydelsesret, og kunden skal gøres opmærksom på denne rettighed inden købet. Derudover skal kunden ligesom i Danmark kun selv betale for returnering af varen, såfremt din virksomhed har oplyst det i handelsbetingelserne. 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk


Told og afgifter

Da der frit må flyttes varer indenfor EU's grænser, skal du ikke betale told. Bemærk dog, at der kan være særlige afgifter ved særlige produkter, fx spiritus, kaffe og slik. 

Kilde: SKAT


Brugbare links

Erhvervsstyrelsen har lavet en række virksomhedsguides, der indeholder reglerne for e-handel i diverse EU-lande. Guiderne kan findes og downloades her, og de lande, der er skrevet guides om, er: Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Frankrig, Belgien, Polen og Finland. 

Hvis du vil læse mere om GDPR, cookies, markedsføringsregler, geoblokering samt salg til andre virksomheder i EU, kan du med fordel læse den oversigt, som Bird og Bird har skrevet (det er den samme, der er linket til længere oppe i guiden). 


Det er på falderebet værd at nævne, at det ovenstående materiale kun forholder sig til de mere formelle ting, man skal have for øje ved salg til andre EU-lande. Det bør give sig selv, at man også skal være opmærksom på det specifikke lands kultur, og hvordan det påvirker din webshop.


Hvis du har spørgsmål, tips eller finder fejl i det ovenstående materiale, hører vi selvfølgelig enormt gerne fra dig på [email protected]. Ellers håber jeg, at du finder guiden hjælpsom. 


Lasse Holm-Rasmussen
Lasse Holm-Rasmussen

Content Manager hos Meeshop ApS

Oprettet 29/04-2020