Google Ads ordliste | Meeshop.dk
Home / Blog / Google Ads ordliste

Google Ads ordliste

Lasse Holm-Rasmussen

Lasse Holm-Rasmussen

14/01-2021

Annoncering på Google - dvs. Google Ads - er et effektivt værktøj til online-annoncering af dine produkter og tjenesteydelser. Hvis du ikke allerede har styr på de fagudtryk, der bruges i Google Ads-systemet, kan du få hjælp i denne ordiste.

Alle ord i den følgende ordliste er taget som udpluk fra Googles eget Help Center til Google Ads. Listen er på dansk, og kan findes på engelsk her afhængigt af det sprog, du bruger i din Google Ad Manager

Ordlisten giver en kort definition af de enkelte ord, hvilke funktioner, der gemmer sig bag ordet, samt links til ekstra læsning. Ordlisten står i alfabetisk rækkefølge ud fra de danske ord med det engelske navn i parentes. 

 

Afvist (Disapproved)
En annonce kan være godkendt under gennemgang, afventende eller afvist. Hvis en annonce er afvist, betyder det, at den overtræder annonceringspolitikkerne (se længere nede) fra Google Ads. Når en annonce er afvist, er den ikke godkendt til at blive vist på Googles platform og undersider. 

For at finde ud af, hvorfor annoncen er blevet afvist, skal du kigge i kolonnen "Status". Hvis du løser problemet med annoncen, bliver den gennemgået igen. Hvis Google mener, at annoncen overholder annonceringspolitikkerne, bliver annoncen godkendt.

Løs problemet med en afvist annonce eller udvidelse

Om processen for annoncekendelse

Annonceringspolitikker for Google Ads

 

Afventende kampagne (Pending campaign)
En afventende annoncekampagne er en kampagne, der endnu ikke viser annoncer. Det skyldes, at startdatoen ligger ude i fremtiden. Startdatoen for annoncen afhænger af, hvornår du sætter den til. Som udgangspunkt bliver annoncerne vist fra kl. 00.00 på startdatoen for kampagnen. 

Forstå din kampagnestatus

 

Analytics
Google Analytics er et gratis analyseværktøj, der giver mulighed for dybdegående analyse og rapportering om, hvordan besøgende bruger din hjemmeside. Du kan fx bruge Google Analytics til at finde ud af, hvad besøgende gør, efter de klikker på dine annoncer.  

Google Analytics fortæller, hvordan besøgende har fundet din hjemmeside samt de steder på hjemmesiden, de "undersøger" (dvs. de sider, de er inde på). Baseret på denne information kan du fx blive klogere på, hvordan du forbedrer din hjemmeside. 

Hvis Google Ads og Google Analytics er sat til at arbejde sammen, kan du se, hvad (potentielle) kunder laver på din hjemmeside, efter de har klikket på dine annoncer. Du kan bruge denne information til at optimere købsprocessen for dine kunder og derved øge antallet af konverteringer (fx tilmeldinger til nyhedsbrev eller salg af produkter på din webshop).

Hvis du vil bruge Google Ads og Google Analytics sammen, skal du på din Google Ads-konto trykke på værktøjsikonet og efterfølgende på Google Analytics. Alternativt kan Google Analytics også bruges selvstændigt, men det giver ikke den optimale effekt.

Link til Google Analytics og Google Ads

Få flere oplysninger om Google Ads og Google Analytics

 

Annoncegruppe (Ad group)
En annoncegruppe er en samling af annoncer, der har lignende mål. Én eller flere annoncegrupper udgør tilsammen en kampagne. Annoncegrupperne bruges til at holde styr på de annoncer, du har, der falder under det samme tema. Du kan fx have annoncegrupper for hver produktgruppe, du tilbyder.

Sådan er konti struktureret

Sådan fungerer annoncegrupper 

  

Annonceringspolitikker (Advertising policies)
Annonceringspolitikker er de politikker, som alle annoncer skal overholde, for at Google vil vise dem på sine platform og tilhørende undersider. Du finder politikkerne her

Googles annonceringspolitikker er udviklet på baggrund af flere ting. Først og fremmest skal de overholde de gældende love i landene, hvor annoncerne vises (fx må der ikke reklameres for tobak og spiritus i Danmark). Derudover er skal politikkerne sørge for, at Googles brugere har en god oplevelse, når de bruger Google.

Alle annoncer skal igennem en godkendelsesproces, hvor det sikres, at de ikke overtræder annonceringspolitikkerne. Processen sker automatisk, hver gang du ændrer eller opretter en annonce.

Hvis Google vurderer, at en annonce overtræder politikkerne, vil den bliver markeret som 'Afvist'. Du kan ændre statussen ved at ændre indholdet af din annonce, så den ikke længere overtræder politikkerne.

Om godkendelsesprocessen

 

Annoncerangering (Ad rank)
Annoncerangering er den værdi, som Google bruger til at bestemme din annonces position på en given side ift. andre annoncer fra andre virksomheder. Jo dårligere rangering, jo ringere en plads vil din annonce få. Hvis du har rigtig lav rangering, kan du risikere, at din annonce slet ikke bliver vist. 

Din annoncerangering bliver beregnet ud fra en række faktorer fx: annoncekvalitet, budbeløb, annoncerelevans, forventet klikrate, oplevelsen af din landingsside, konkurrenceevnen på auktionen, konteksten for personenes søgning, andre annoncer, søgeresultater, søgetermer m.m. 
Googles algoritmer er svære at gennemskue, og du kan derfor ikke nødvendigvis regne ud, hvordan du forbedrer din rangering. Du kan til gengæld tænke baglens og sige, at hvis dine annoncer medfører konverteringer, så har du alt andet lige ikke ramt helt ved siden af. 

Vurderingen af din annoncerangering betyder, at det ikke nødvendigvis er den, der har det højeste annonceringsbud (dvs. er villig til at betale flest penge for at få sin annonce vist), der får sin annonce vist. Hvis du har et lavere bud, men et bedre indhold, er der sandsynlighed for, at din annonce bliver vist. Det skyldes, at Google jf. ovenstående går meget op i brugernes oplevelse. Kundetilfredsheden vægtes derfor højt.

Annoncerangering beregnes løbende, og det kan derfor variere, hvor god din annonces placering er ift. andre annoncer. 

Mere om annoncerangering og -position

#NB: Hvis du vil blive klogere på, hvordan annonceringsrangering fungerer i praksis, kan du læse eksemplet i bunden af denne side.

 

Annoncestatus (Ad status)
Din annoncestatus henviser til, om din annonce er under gennemgang, godkendt, afventende eller afvist. 

Annoncestatus betydning

 

Auktion (Auction)
Hver gang en bruger laver en Google-søgning, bestemmer Google hvilke annoncer, der skal vises. Google bestemmer derudover også i hvilken rækkefølge annoncerne skal vises, og om der overhovedet skal vises annoncer.

At der foretages en auktion henviser til, at der sker en konkurrence mellem forskellige virksomheders annoncer i forsøget på at få de bedste placeringer på Googles sider. I modsætning til normale auktioner er vinderen af en annonce-auktion som førnævnt ikke nødvendigvis den virksomhed, der vil betale mest for annoncepladsen. I stedet udvælges vinderen baseret på virksomhedens budget, indholdet af annoncen, m.m. (dvs. den såkaldte annoncerangering). 

Når der foretages en søgning på Google, finder Google Ads-systemet alle de annoncer, der passer til det eller de søgeord, brugeren har søgt på. Herefter frasorteres alle de annoncer, der ikke er kvalificerede til at blive vist (fx fordi de har overtrådt annonceringspolitikkerne eller henvender sig til kunder i andre lande). Baseret på annoncerangeringen (der automatisk laves løbende af Google), beslutter Google hvilke annoncer, der skal vises, og i hvilken rækkefølge, de bliver vist.

Om annonceposition

 

Automatiske betalinger (Automatic payments)
Automatiske betalinger er den betalingsmetode i Google Ads-systemet, hvor annonceringsomkostninger trækkes automatisk fra din konto.

Hvis du bruger automatiske betalinger, bliver du trukket enten på en fast dato (hvis din første betaling var d. 10., bliver du trukket den 10. i hver måned), eller så snart du når din betalingsgrænse. 

Betalingsgrænsen er en grænse, som Google fastsætter på baggrund af konto, land og valuta. Grænsen er Googles måde at sikre sig betalinger, og din annoncer stopper derfor ikke med at blive vist - der bliver bare trukket penge hver gang, du har akkumuleret nok annonceomkostninger til at grænsen er nået. Betalingsgrænsen hæves automatisk, hvis beløbet nås inden udgangen af den månedlige faktureringsperiode.

Mere om automatiske betalinger

Sammenlign med manuelle betalinger

Se flere artikler

 

Betjeningspanel (Dashboard)
Betjeningspanelet er en visuel oversigt, der viser data for din kontos effektivitet (dvs. hvor godt dine annoncer performer). Du kan tilpasse hvilke data, du ser, så du kun ser det, du har brug for. Derudover kan du ændre på layoutet for visningen. 

Betjeningspanelet består af henholdsvis scorekort, diagrammer, tabeller og bemærkninger. Scorekort viser effektiviteten af dine vigtigste metrics. Diagrammer og tabeller kan du bruge til at visualisere dine datarapporter. Bemærkninger kan bruges til samarbejde med kollegaer eller andre personer, så de forstår konteksten.

Opret og rediger kontrolpaneler

Udforsk dine data med værktøjet til rapportredigering 

Hvad kan du spore ud fra dine annonceringsmål?

 

Billedannonce (Image ad)
En billedannonce er en annonce, der i én eller anden grad inkluderer grafik og/eller billeder. En billedannonce er altså ikke kun et billede, men består også af dertilhørende information, fx virksomhedsoplysninger, produktinformation, priser, størrelser, etc. Når der klikkes på billedannoncen, føres den potentielle kunde til din webshop.

Sådan oprettes en billedannonce

Til til oprettelse af effektive billedannoncer

 

Budjustering (Bid adjustment)
En budjustering er en ændring af den pris, du har givet som led i annonceauktionen. Når du ændrer dit bud, ændrer du prisen, du er villig til at betale for fx et klik eller en visning. Når du ændrer dit bud, påvirker det annoncens rangering. 

Udgifterne til individuelle klik kan variere i overensstemmelse med de budjusteringer, du laver. Dog vil dit samlede daglige budget ikke ændres, hvis du har fastsat sådan et.

Tilføj eller fjern en budjustering

Om budjusteringer

 

Displaynetværket (Display network)
Displaynetværket er en samling af alle de steder, dine annoncer kan blive vist (to display = at vise). Netværket består af mere end to millioner hjemmesider, videoer og apps. Ifølge en undersøgelse fra Comscore, når displaynetværket ud til 90% af verdens internetbrugere.

Om Google Displaynetværket

 

Effektivitetsmål (Performance target)
Et effektivitetsmål er en prognose for, hvor effektiv en kampagne eller kampagnegruppe vil være. På den måde ved du, hvor tæt du er på at nå konkrete målbare mål (fx konverteringer). Med udgangspunkt i prognosen - og i forhold til om det ligner, at du når dine mål eller ej - kan du justere din kampagne.

Du kan anvende ét effektivitetsmål til at måle effektiviteten for din kampagne eller kampagnegruppe.

Opret en kampagnegruppe

Angiv et effektivitetsmål

Om effektivitetsmål

 

Eksponeringer (Impressions)
Antallet af eksponeringer henviser til, hvor tit din annonce vises. En eksponering = en visning. Hver gang en annonce vises på Google eller i Google Netværk, tæller det fx som en eksponering. 

 

Faktisk pris pr. klik (Actual cost-per-click (CPC))
Faktisk pris pr. klik beskriver den pris, du betaler for ét klik. Ofte trækkes du mindre end din maksimum budpris, fordi Google Ads-systemet kun er sat til at trække lige akkurat det beløb, der skal til, for at du slår dine konkurrenters annoncerangering i auktionen. 

Mere om budgivning med pris pr. klik

Om annonceposition

 

Fremhævet shopping-annonce (Showcase shopping ad)
En fremhævet shopping-annonce er en annonce med information om flere relaterede produkter. Denne type annonce vises primært, når folk laver generelle fremfor specifikke produktsøgninger. Fx bruges fremhævede shopping-annoncer, når der søges på brands fremfor brandets specifikke produkter. Hvis du vil reklamere for specifikke produkter, bør du bruge shopping-produktannoncer i stedet.

Hvad kendetegner en fremhævet shopping-annonce?

Om shopping-kampagner og shopping-annoncer

 

Gennemsnitligt dagligt budget (Average daily budget)
Det gennemsnitlige daglige budget henviser til det beløb, som du omtrent vil betale for annoncer hver dag. Det gennemsnitlige daglige budget skal angives særskilt for hver Google Ads-kampagne. Google Ads-systemet tillader, at du betaler op til det dobbelte på en given dag, hvis din annonce er ekstra populær denne dag. Det bliver dog modregnet de efterfølgende dage, så du holder den gennemsnitlige pris. På den måde sørger du for at få mest ud af dine annoncer.

Læg et budget for din kampagne

Om indstillinger for annoncelevering

Se flere artikler

 

Gennemsnitlig pris pr. klik (Average cost-per-click/CPC))
Den gennemsnitlige pris pr. klik er det beløb, du i gennemsnit betaler for ét klik. Prisen findes ved at dividere totalprisen for dine klik med det totale antal klik, som din annonce modtager. 

Din CPC er ifølge Google ofte lavere end din maksimale pris pr. klik (max CPC), som er den pris, du har angivet som det, du allerhøjest vil betale for et klik. 

Du kan bruge funktionen "Søgeordsplanlægning" til at se, hvad dit gennemsnitlige CPC-beløb er.

Om manuel CPC-budgivning

Vælg et budbeløb

Om søgeordsplanlægning

 

Godkendt (Approved)
Godkendt er en status, der indikerer, at en annonce er blevet gennemgået og vurderet kvalificeret til at blive vist. For at blive godkendt skal annoncen overholde Googles annonceringspolitikker.

Mulige årsager til, at du ikke kan se din annonce

Om processen for annoncegodkendelse

 

Google Ads
Google Ads er Googles eget program til onlineannoncering. Du kan bruge Google Ads til at lave onlineannoncer for at ramme folk præcis på det tidspunkt, hvor der er interesse for dine produkter.

Om Google Ads

Opsæt din konto, og start med at annoncere

Udforsk Google Ads

 

Google-konto (Google Account)
En Google-konto består af et brugernavn og en adgangskode, der kan anvendes overalt på Google, fx Google Ads, Gmail og YouTube. En Google-konto kan forbindes til maksimalt fem Google Ads-konti.

Mere om Google-konti

Fejlfinding til Google Ads-login

Se flere artikler

 

Interaktion (Interaction)
Når en bruger interagerer med din annonce, fx ved at klikke på et billede, stryge på en tekstannonce, se en videoannonce, etc., registrerer Google Ads det som en interaktion.

Se effektivitet på tværs af kampagner med interaktionskolonner

Brug kolonner til at finde specifikke effektivitetsdata

  

Kampagne (Campaign)
En kampagne indeholder et sæt annoncegrupper, der består af annoncer søgeord og bud. Annoncegrupperne deler indstillinger som budget og ønsket placering. Kampagner bruges fx til at holde styr på specifikke kategorier af produkter, du har på din webshop. Du kan have flere kampagner kørende simultant i din Google Ads-konto. 

Sådan er konti struktureret

Opret din første annoncekampagne

Se flere artikler

 

Kampagnegruppe (Campaign group)
En kampagnegruppe består af flere kampagner. Typisk bruges kampagnegrupper til at måle den samlede effektivitet for flere kampagner, der har lignende mål. For at sikre præcise målinger, kan en kampagne kun tilhøre én kampagnegruppe ad gangen. 

Opret en kampagnegruppe

Om effektivitetsmål

 

Kampagnestatus (Campaign status)
Kampagnestatussen er en status over, om annoncerne i kampagnen kan vises i øjeblikket. Du ser din kampagnestatus på siden "Kampagner" under kolonnen "Status". 

En kampagne kan have følgende statusser: (A) kvalificeret; kampagnen er aktiv, og annoncerne i den kan vises. (B) sat på pause; kampagnen er sat på pause. Når du sætter en kampagne på pause, stopper visning af alle annoncerne i kampagnen. (C) fjernet; du har slettet kampagnen permanent, og annoncerne vises ikke. Hvis du ikke ønsker at slette kampagnen men blot deaktivere den, så skal du i stedet sætte den på pause. (D) afsluttet; kampagnen har overskredet udløbsdatoen, og dens annoncer vises derfor ikke længere. Du kan til hver en tid ændre udløbsdatoen, så annoncerne kan vises igen. (F) afventer; startdatoen ligger ude i fremtiden, og kampagnen er derfor ikke begyndt at vise annoncer endnu. Hvis du vil vise annoncerne tidligere end planlagt, skal du blot ændre startdatoen. (E) begrænset budget; kampagnen er aktiv og den kan vise annoncer. Til gengæld begrænser budgettet, hvor meget annoncen vises. Hvis du hæver budgettet, kan din annonce blive vist flere gange. Hvis du holder musen henover boblen ud for denne status, får du vist dit anbefalede budget.

Flere oplysninger om kampagnestatus

Juster dine kampagneindstillinger 


 

Klik (Click)
Når en person klikker på din annonce, uanset om det er på den blå overskrift eller telefonnummeret i en tekstannonce, så registrerer Google Ads det som et klik. Vær opmærksom på, at der tælles klik, selvom personen ikke føres videre til din hjemmeside (fx hvis din hjemmeside er midlertidigt nede). Derfor kan der være forskel på antal klik og antal besøgende på din hjemmeside.

Du kan bruge antal klik til at vurdere kvaliteten af din annonce. Jo flere klik, jo mere appellerende har din annonce været for potentielle kunder. 

Målingen "klikrate" (click-through-rate/CTR på engelsk) viser, hvor mange af de personer, der har set din annonce, som også klikker på annoncen. 

Hvis du har et højt antal visninger, men lavt antal klik, kan det fx indikere, at du har været god til at ramme din målgruppe, men at indholdet af dine annoncer ikke er relevant for dem. 

Branchestandarder for klikmåling

Problemer med klik og klikrate

 

Klikrate (Clickthrough rate (CTR))
Klikraten viser antallet af personer, der ser din annonce, som også klikker på annoncen (der skelnes altså mellem visning af annonce og klik på annonce). Du kan bruge CTR til at måle effektiviteten af dine annoncer. Hver annonce har sin egen CTR.

CTR angives i % og udregnes som antallet af klik divideret med antallet af visninger. Er din annonce blevet vist 100 gange samt klikket på 15 gange, er dine click-through-rate 15%.

Mål trafikken til din hjemmeside

Tjek og få oplysninger om kvalitetsresultatet

Sådan holder du øje med dine annoncer og søgeord

 

Kontobudget (Account budget)
Et kontobudget er et fast beløb, som du bestemmer, Google Ads må bruge på at vise dine annoncer i en given periode. Kontobudget er kun muligt at bruge, hvis du anvender månedlig fakturering.

Du kan se information som budgetstørrelse og resterende beløb i budgettet ved at gå til "Fakturering" og klikke på "Kontobudgetter". Hvis budgettet bliver opbrugt, eller du når udløbsdatoen for dit budget, stopper Google Ads med at vise dine annoncer. Du skal derfor løbende sikre dig, at dine annoncer vises.

Du har mulighed for at sætte dit kontobudget til "ubegrænset". Hvis du gør det, styres udgifterne til annoncer ikke af kontobudgettet men derimod af det gennemsnitlige daglige budget, du har angivet for hver kampagne. 

Har du angivet både kontobudget og slutdato, bliver dit daglige forbrug til annoncer styret af det gennemsnitlige daglige budget. Her fungerer kontobudgettet blot som en ekstra yderlig grænse for den periode, annoncen vises.

Flere oplysninger om kontobudgetter

Sådan oprettet du kontobudgetter

Få flere oplysninger om månedlig fakturering

 

Konvertering (Conversion)
Når en bruger foretager en handling, som du har forsøgt at få brugeren til (fx at købe et produkt, skrive sig på venteliste til noget eller abonnere på dit nyhedsbrev), registrerer Google Ads det som en konvertering. 

Om konverteringssporing 

Om modellerede konverteringer

 

Konverteringsrate (Conversion rate)
Konverteringsraten viser det gennemsnitlige antal konverteringer pr. annonceinteraktion. Konverteringsraten vises som procenttal.

Konverteringsraten regnes ved at dividere antallet af konverteringer med det totale antal interaktioner, en annonce har haft i en given periode. Har du fx 12 konverteringer og 100 interaktioner, er din konverteringsrate 12%.

Du kan bruge konverteringssporing til at måle konverteringsrater for dine annoncer, og på den måde blive klogere på effektiviteten af dine annoncer.

Om konverteringssporing

 

Kvalitetsresultat (Quality score)
Kvalitetsresultatet er Google Ads' estimat af kvaliteten af dine annoncer. Hvis du har et højt kvalitetsresultat, kan det medføre bedre annoncepositioner og lavere priser, fordi Google er interesseret i at give dets brugere så god en oplevelse som muligt. I Googles øjne består en god oplevelse af, at brugeren får vist relevante annoncer og relevante søgeresultater.

Kvalitetsresultatet vurderes på en skala fra 1-10 og indeholder annoncerelevans, landingssideoplevelse og forventet klikrate. Du ser dit kvalitetsresultat ved tilføje kolonnen "Kvalitetsresultat" i en rapport.

Tjek dit kvalitetsresultat

Brug kvalitetsresultatet som rettesnor for dine optimeringer: Google optimale løsninger

Om Google Ads

 

Landingsside (Landing page)
Landingssiden af den del af din hjemmeside, som en potentiel kunde bliver ført videre til, hvis vedkommende klikker på din konto. For hver annonce du opretter, skal du angive en endelig webadresse, som er den, folk ledes hen til, når de klikker på annoncen.

Din landingssideoplevelse er én af flere faktorer, som Google bruger til at vurdere dit kvalitetsresultat. Landingssideoplevelsen vurderes bl.a. på baggrund af, hvor relevante og brugbare oplysningerne på landingssiden er, samt hvor nemt det er at navigere rundt på siden.

Om landingssideoplevelsen

Sådan redigerer du dine webadresser

 

Manuelle betalinger (Manual payments)
Når du bruger manuelle betalinger, betaler du for dine annoncer, før de vises. Du kan blive underrettet via e-mail, når din saldo nærmer sig nul. Herefter kan du foretage nye betalinger, når du vil. Du kan alternativt benytte dig af automatiske betalinger, hvor betalinger for annoncer automatisk trækkes på din konto.

Foretag en betaling

Når du betaler

Om betalingsindstillinger

 

Maksimalt cost-per-click-bud (Maximum CPC-bid)
Dit maksimale cost-per-click-bud er det, du maksimalt vil betale for et klik på en annonce. Ved at fastsætte et maksimalt CPC sikrer du dig, at der er en grænse for, hvor store dine omkostninger til en annonce kan være. Hvad du rent faktisk ender med at betale pr. klik måles i "faktisk pris pr. klik", og det er ofte lavere end dit maksimale CPC.

Normalt gælder det, at jo højere dit maksimale CPC-bud er, jo højere annonceposition kan du få.

Når du skal afgive bud, kan du vælge mellem manuel budgivning og automatisk budgivning. Ved den manuelle budgivning angiver du selv buddet. Ved den automatiske budgivning justerer Google Ads-systemet dit max CPC baseret på det gennemsnitlige daglige budget, du har angivet. 

Tjek dit kvalitetsresultat

Budgivning med pris pr. klik (CPC, cost-per-click)

Grundlæggende om budgivning

 

Mobilannonce (Mobile ad)
Mobilannoncer en en Google Ads-annoncetype, der bliver vist på hhv. smartphones og tablets. Mobilannoncerne kan fx placeres på hjemmesider og i apps.

Afhængigt af kampagnetypen kan mobilannoncer være videoannoncer, billedannoncer, tekstannoncer, appindholdsannoncer, opkaldsannoncer eller annoncer for digitalt indhold. 

Se alle forskellige typer mobilannoncer

Sådan opretter du en annonce for avancerede mobilenheder

Læs flere artikler

 

Organisk søgeresultat (Organic search result)
Organiske søgeresultater er en gratis fortegnelse i Google Søgning, der vises, fordi det vurderes, at den er relevant for det, brugeren har søgt på. Modsat organiske søgeresultater er betalte annoncer.

Flere oplysninger om måling af betalte og organiske søgeresultater

 

Placeringer (Placement)
Placeringer er steder på Googles Displaynetværk samt YouTube, hvor en annonce kan vises. En placering kan både være en hjemmeside, en del af en hjemmeside, en video, en app, etc. Du kan vælge hvilken placering, din annonce skal vises på ved at tilføje placeringsmålretning. Alternativt kan man lade Google vælge placeringer for dine annoncer automatisk på baggrund af dine søgeord.

Om placeringsmålretning

Tilføj, rediger og fjern placeringer

 

Pris pr. klik (Cost pr. Click (CPC))
Pris pr. klik referer til det koncept, at du som annoncør betaler for hver klik, din annonce får fremfor annoncen som helhed. Når du opretter en annonce, skal du angive et maksimum cost-per-click, der bestemmer den maksimale pris, du vil betale for et klik. Du betaler ikke nødvendigvis den maksimale pris for et klik; hvad du betaler måles i "faktisk cost-per-click".

Grundlæggende budgivning 

Se flere artikler om budgetter og bud

 

Relevans (Relevance)
Relevansen af din annonce indikerer, hvor godt din annoncekampagne matcher det, som en person tilsyneladende søger efter på Google. Jo mere overensstemmelse der er mellem dine annoncer og annoncens landingsside, jo højere relevans opnår du. 

Jo højere relevans din annonce har, jo højere bliver dit kvalitetsresultat (dvs. Google vurdering af, hvor høj kvalitet din annonce har). Din annonces kvalitetsresultat har indflydelse på, hvor god din annoncerangering bliver. Højere annoncerangering giver bedre annoncepositioner, der alt andet lige medfører flere konverteringer.

Mere om relevans

Mere om kvalitetsresultat

 

Responsive annoncer (Responsive ads)
At en annonce er responsive betyder, at Google Ads automatisk justerer på annoncen, så den passer til annoncens placering. Typisk ændres der på annoncens udseende, format og størrelse. Den samme annonce kan således blive vist både som en lille tekstannonce på én annonceplads (fx på en smartphone) og som en stor billedannonce på en anden annonceplads (fx en computerskærm).

Om responsive annoncer

Opret en responsiv annonce til Displatnetværket

 

Shopping-annonce (Shopping ad)
En shopping-annonce er en annoncetype, der viser detaljerede oplysninger om et specifikt produkt, du har lavet annoncer for. Shopping-annoncer refererer til to typer annoncer: (A) annoncer, kun indeholder ét produkt ("shopping-produktannoncer"), eller (B) annoncer, der indeholder flere relaterede produkter ("fremhævede shopping-annoncer").

Om Shopping-kampagner og Shopping-annoncer

Opret en Shopping-kampagne

 

Shopping-produktannonce (Product shopping ad)
En shopping-produktannonce er en annoncetype, der indeholder specifikke oplysninger om et produkt, fx billeder, titel, pris, link, m.m.. Shopping-produktannoncer kan oprettes i forbindelse med Shopping-kampagner.

Hvad kendetegner en Shopping-produktannonce

Om Shopping-kampagner og Shopping-annoncer

 

Søgeord (Keywords)
Søgeord er ord eller udtryk, som beskriver dit produkt eller din tjeneste. Når du opretter en annonce, skal du vælge søgeord, der bruges til at bestemme hvor og hvornår, din annonce kan vises. 

Hver gang en bruger laver en Google-søgning, vurderer Google Ads hvilke annoncer, der er kvalificerede til at blive vist. Vurderingen foregår på baggrund af se søgeord, du har valgt, og de ord, som brugeren søger på. Hvis brugen søger på "akvarium" og dine valgte søgeord er "akvarium", "billigt akvarium" og "akvarium vedligeholdelse", er der sandsynligvis større chance for, dine annoncer bliver vist, end hvis dine søgeord er "opbevaring af fisk" og "kæledyr fisk". Altså: jo større overensstemmelse mellem dine søgeord og de ord, brugeren søger på, jo bedre.

Sådan fungerer søgeord

Sådan opretter du en god søgeordsliste

Få flere oplysninger om brug af søgeordstyper

Se flere artikler om søgeord

 

Søgeordsplanlægning (Keyword planner)
Googles søgeordsplanlægning er et værktøj, der præsenterer dig for forslag til søgeord, som kan hjælpe dig med at sammensætte effektive kampagner. Du kan fx se forslag til søgeord baseret på beskrivelser af dine produkter eller tjenester. Hvis du selv har fundet på søgeord, kan du derudover få vist, hvor mange søgninger der er lavet på netop dét ord. På den måde kan du sammenligne flere forskellige søgeord og finde det/de bedste.

Få flere oplysninger om Søgeordsplanlægning

 

Tekstannonce (Text ad)
En tekstannonce er en annonce bestående af tekst. Det modsatte af tekstannoncer er billedannoncer.

 

Under gennemgang (Under review)
Når en annonce har statussen "under gennemgang", betyder det, at den er ved at blive tjekket af Google, dels for at sikre at annoncen overholder annonceringspolitikkerne, og dels for at tjekke om indholdet er relevant og sikkert. Typisk tager en gennemgang max 24 timer. Når gennemgangen er færdig, modtager annoncen en anden status - fx godkendt, afventende eller afvist. 

Om processen for annoncegodkendelse 

Tjek godkendelsesstatussen for en annonce 

 

Visningsrate (View rate)
Visningsraten er det samme som klikraten men for videoer i stedet for klik. Visningsraten regnes som antallet af visninger divideret med antallet af eksponeringer. Har du 25 visninger og 100 eksponeringer, har du en visningsrate på 25%.

 

Kæmpe klap på skulderen, hvis du er kommet igennem listen! Det er ikke ligefrem nem læsning. Selvom du sikkert hellere vil se Netflix og spise popcorn, så er det godt givet ud at forstå de udtryk og vendinger, som Google Ads bruger. På den måde øger du chancen for konverteringer.